Natursköna bilder samt några korta filmklipp.

Järndammen & Helgonmossen runt, Sala – 12 km

Järndammen och Helgonmossen är båda en del av Sala Silvergruvas många uppdämda vattendrag som försåg gruvan med vatten.